N

Միջնորդավճար

Վարկային քարտ՝ արտոնյալ ժամկետով

VISA Classic
 Mastercard Standard 

VISA Gold
 Mastercard Gold 

VISA Platinum
 Mastercard Platinum 

VISA Infinite

 

Քարտի արժույթ

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/Եվրո

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/Եվրո

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/Եվրո

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/Եվրո

1

 Քարտի թողարկում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

2

Քարտի սպասարկում 

2,500 ՀՀ դրամ տարեկան

2,000 ՀՀ դրամ ամսական/ 20,000 ՀՀ դրամ տարեկան

3,000 ՀՀ դրամ ամսական/ 30,000 ՀՀ դրամ տարեկան

-

3

Քարտային փաթեթի սպասարկման վճար

-

1,500 ՀՀ դրամ ամսական/ 15,000 ՀՀ դրամ տարեկան

2,000 ՀՀ դրամ ամսական/ 20,000 ՀՀ դրամ տարեկան

10,000 ՀՀ դրամ ամսական/ 100,000 ՀՀ դրամ տարեկան

4

 Հավելյալ քարտի թողարկում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

5

 Հավելյալ քարտի տարեկան սպասարկում

1,000 ՀՀ դրամ

Անվճար

Անվճար

Անվճար

6

Ստիկերի տարեկան սպասարկում (հիմնական քարտին կից տրամադրվող հավելյալ անհպում քարտ)

5,000 ՀՀ  դրամ

5,000 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամ

7

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

Չի սահմանվում 

Չի սահմանվում 

Չի սահմանվում 

Չի սահմանվում 

8

Քարտային հաշվի մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

0%

0%

0%

9

Քարտի տրամադրում մեկ բանկային օրվա ընթացքում1

3,000 ՀՀ դրամ

3,000  ՀՀ դրամ

3,000  ՀՀ դրամ

3,000  ՀՀ դրամ

10

Ստիկերի վերաթողարկում (ստիկերի կորստի, վնասման, հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)

1,500 ՀՀ դրամ

1,500 ՀՀ դրամ

1,500 ՀՀ դրամ

1,500 ՀՀ դրամ

11

Քարտի վերաթողարկում ( քարտի կորստի, վնասման, հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)

 1,500 ՀՀ դրամ 

5,000 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամ

12

Քարտի վերաթողարկում Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգի միջոցով ( քարտի կորստի, վնասման, հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)

1,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

13

Քարտի վերաթողարկում (քարտի ժամկետի լրացման, ՀՀ այլ բանկերի կողմից քարտի առգրավվման դեպքում)

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

14

Ամերիաբանկի բանկոմատների կողմից կլանված Ամերիաբանկի  քարտերի արագացված գործընթացով վերադարձ

Ամերիաբանկի մասնաճյուղի տարածքում գտնվող բանկոմատներ, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում`500 ՀՀ դրամ
Երևան քաղաքում և այն քաղաքներում, որտեղ առկա է Ամերիաբանկի մասնաճյուղ, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում` 1,500 ՀՀ դրամ
 Այլ բնակավայրերում, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` 5,000 ՀՀ դրամ

Ամերիաբանկի բանկոմատների կողմից կլանված այլ բանկերի քարտերի արագացված գործընթացով վերադարձ

Երևան քաղաքում և այն քաղաքներում, որտեղ առկա է Ամերիաբանկի մասնաճյուղ որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում`5,000 ՀՀ դրամ
 Այլ բնակավայրերում, որի պարագայում քարտերը տրամադրվում են 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում)` 10,000 ՀՀ դրամ

15

Վարկային սահմանաչափի շտապ ակտիվացում (սահմանաչափի հաստատումից առավելագույնը մեկ ժամվա ընթացքում)

2,000 ՀՀ դրամ

2,000 ՀՀ դրամ

2,000 ՀՀ դրամ

2,000 ՀՀ դրամ

16

 Քարտի բլոկավորում  

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

17

Քարտի ապաբլոկավորում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

18

Քարտի պահում միջազգային STOP-ցուցակում /7 օրվա համար/2

9,000 ՀՀ դրամ

9,000 ՀՀ դրամ

9,000 ՀՀ դրամ

9,000 ՀՀ դրամ

19

Կանխիկի տրամադրման օրական գործարքների առավելագույն գումարը

1,000,000 դրամ/3,000 ԱՄՆ դոլար/3,000 եվրո

2,000,000 դրամ/6,000 ԱՄՆ դոլար/6,000 եվրո

2,500,000 դրամ/8,000 ԱՄՆ դոլար/8,000 եվրո

3,000,000 դրամ/10,000 ԱՄՆ դոլար/10,000 եվրո

20

Կանխիկի տրամադրման օրական գործարքների առավելագույն գումարի սահմանաչափի ավելացում

 

 

 

 

 

 ա) Մեկանգամյա (նոր սահմանաչափը գործում է մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա 15:00-ն)

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

 

 բ) Քարտի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար

10,000 ՀՀ դրամ

10,000 ՀՀ դրամ

10,000 ՀՀ դրամ

10,000 ՀՀ դրամ

21

 Կանխիկի տրամադրման օրական գործարքների առավելագույն քանակը

5

5

5

5

22

Կանխիկի տրամադրում`

 

 

 

 

 

      ա) Ամերիաբանկի բանկոմատներում

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

 

      բ) Ամերիաբանկի մասնաճյուղերի դրամարկղերում, այդ թվում POS տերմինալներով

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

 

      գ) Այլ բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում 

2.5% նվազագույնը 2,500 ՀՀ դրամ

2.5% նվազագույնը 2,500 ՀՀ դրամ

2.5% նվազագույնը 2,500 ՀՀ դրամ

2.5% նվազագույնը 2,500 ՀՀ դրամ

23

Ամերիաբանկի քարտերին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Ամերիաբանկի կանխիկ միջոցների մուտքագրման սարքավորումների միջոցով

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

24

Ամերիաբանկի քարտերին կանխիկ միջոցների  մուտքագրում այլ բանկերի  կանխիկ միջոցների մուտքագրման սարքավորումների միջոցով

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

25

Քարտով կատարվող անկանխիկ գործարքներ

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

26

Քարտից քարտ կատարվող փոխանցումներ (բանկոմատների, վիրտուալ քարտի, Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգի միջոցով)

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

27

Առանց քարտի օգտագործման քարտային հաշիվներից կատարվող փոխանցումներ՝ այդ թվում քարտից քարտ փոխանցումներ (ներառյալ արժույթի փոխանակմամբ) բանկի մասնաճյուղերում3

22ա կետով սահմանված միջնորդավճար+Ամերիաբանկ ՓԲԸ Սակագների «4. Փոխանցումներ» գլխով նախատեսված տվյալ արժույթով փոխանցման համար սահմանված համապատասխան
 միջնորդավճար

28

Քարտային հաշիվներից կատարվող փոխանցումներ՝ այդ թվում քարտից քարտ փոխանցումներ (ներառյալ արժույթի փոխանակմամբ) Ինտերնետ-Բանկինգ համակարգով3

22ա կետով սահմանված միջնորդավճար4+ Ամերիաբանկ ՓԲԸ Սակագների «4. Փոխանցումներ» գլխով նախատեսված տվյալ արժույթով փոխանցման համար սահմանված համապատասխան միջնորդավճար

29

 Քաղվածքի տրամադրում կամ  ուղարկում էլ. փոստով

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

30

SMS հաղորդագրությունների ուղարկում (հաղորդագրություն ուղարկվում է 10,000 ՀՀ դրամ (համարժեք արտարժույթ) և ավելի գումարով գործարքների դեպքում)

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

31

SMS հաղորդագրությունների ուղարկում ցանկացած գումարով գործարքի դեպքում 

10  ՀՀ դրամ
 յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10 ՀՀ դրամ
 յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10 ՀՀ դրամ
 յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10 ՀՀ դրամ
 յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

32

Քարտով կատարված գործարքների հետգանձման հայտ (գանձվում է միայն այն դեպքում, երբ բողոքարկման գործընթացի արդյունքում պարզվել է, որ գործարքը կատարվել է հաճախորդի կողմից կամ  հաճախորդի կողմից քարտի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով )

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

33

Ամերիաբանկի քարտերից բացի այլ քարտերով կատարված գործարքների հետգանձման հայտ 

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

34

Քարտի առաքում

 

 

 

 

 

ա) ՀՀ տարածքում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

 

բ) Արտերկիր

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

Ըստ առաքման փաստացի ծախսի

35

Քարտի տրամադրում բանկի մասնաճյուղերում (գանձվում է միայն նոր թողարկվող քարտերի դեպքում)5

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

36

Քարտային գործարքների ապահովագրություն` համաձայն «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ քարտերի ապահովագրության պայմանների և վերջիններիս գործողության ընթացքում6


  3,000 ՀՀ դրամ տարեկան


  5,000 ՀՀ դրամ տարեկան


  5,000 ՀՀ դրամ տարեկան


  10,000 ՀՀ դրամ տարեկան

37

Քարտի փաթեթ

-

1. Ապահովագրություն արտերկիր մեկնողի համար ապահովագրական ընկերության կողմից,
2. Առաջնային Անցաթղթի քարտ (Priority Pass)7

1.Ապահովագրություն արտերկիր մեկնողի համար ապահովագրական ընկերության կողմից,
2. Առաջնային Անցաթղթի քարտ (Priority Pass)7

1.VISA Infinite քարտի արտոնությունների բացառիկ փաթեթ
2.Առաջնային Անցաթղթի քարտ (Priority Pass)7